Archives for

Moeder

moeder

Vandaag is je honderdste geboortedag, maar jij bent al bijna zestien jaar niet meer bij ons. En wat mis ik je nog steeds. Ik mis je in de kleine en de grote dingen. Hoe vaak wil ik nog de telefoon pakken om je op te bellen om te vragen hoe het met je gaat. “Recht overeind” was het geijkte antwoord. Maar aan je stem kon ik horen hoe het werkelijk met je ging.

Ook met de belangrijke gebeurtenissen uit ons leven mis ik je enorm. Zoals het afstuderen van de meisjes, wat zou je trots zijn geweest. En hun huwelijken. En wat te denken van de geboorten van onze kleinkinderen, jouw achterkleinkinderen. Wat zou je van ze genoten hebben. Dat daar een kleine Johanna ( jouw naam) tussen zit vind ik geweldig, Voor jou zou dat niks uitmaken. Wat je wel geweldig zou hebben gevonden is de naam van onze eerste kleinzoon, Driek van Beek. Hij heet naar jouw zo innig geliefde man, mijn vader.

Wat zou je trots op ons geweest zijn mam, op wat we nu doen en hoe we nu in het leven staan. En wat heb ik veel van je geleerd. Praktische zaken, je was een duizendpoot. Koken, bakken, haken,  breien, je kon het allemaal als de beste. Die talenten heb ik niet van je geërfd. Je hamerde er steeds weer op en zodoende heb ik het hoognodige geleerd.

Wat ik ook van je geleerd heb is het geven van liefde. Jouw onvoorwaardelijke liefde voor mij en het jezelf wegcijferen voor mij is iets waar ik je altijd dankbaar voor zal zijn. Jij hebt me geleerd de moeder te zijn die ik nu ben en ik hoop dat, als ik er niet meer ben mijn kinderen met net zo veel liefde aan mij denken als ik aan jou.

Lieve mam, verloren maar nooit vergeten.

Van Hardeveld Uitvaartzorg start met blog

Jaren geleden is bij Joke en mij het idee ontstaan om samen werkzaam te zijn in de uitvaartzorg. Eind  2012 hebben wij de stap gezet om in ieder geval te onderzoeken wat uitvaartzorg precies inhoudt en of wij daarin werkzaam kunnen zijn. Dit heeft erin geresulteerd dat wij per 1 oktober 2013 Van Hardeveld Uitvaartzorg zijn gestart.

Ruim 2 jaar later kunnen wij zeggen dat wij een goede stap hebben gezet. Uitvaartzorg is mooi en dierbaar werk. Werk? Nabestaanden zeggen ons: “het is voor jullie geen werk, maar het is jullie passie”. Samen hebben wij al veel uitvaarten mogen verzorgen. De samenwerking als man en vrouw heeft veel voordelen en is van toegevoegde waarde. Dit wordt door nabestaanden erg op prijs gesteld.

Er is veel te vertellen over onderwerpen rondom uitvaartzorg. Vanuit ons enthousiasme doen wij dat graag. Maar ook anderen vertellen graag over onderwerpen rondom uitvaartzorg.