Nazorg

De dagen rondom een begrafenis of crematie zijn zeer hectisch. Wij zijn gedurende die periode intensief met u in contact. Bescheiden op de achtergrond, maar wel altijd bereikbaar en beschikbaar. Wij nemen dan ook geen afscheid van u na de begrafenis of crematie, maar bieden u nazorg.

Zodra u daar aan toe bent, kijken wij met u terug op de eerste dagen na het overlijden en op de begrafenis of crematie. Is alles naar wens verlopen? Hoe gaat het met de familie en is er behoefte aan een uitgebreid traject van nazorg? Dit kan in overleg worden ingevuld.

Naast mogelijke emotionele problemen zult u al snel geconfronteerd worden met allerlei zakelijke kwesties die geregeld moeten worden. In deze nieuwe situatie heeft u wellicht nog niet het juiste overzicht en bovendien kan de hele zakelijke afhandeling lange tijd duren. Een afwikkeltijd van een jaar is niet ongebruikelijk.

Na een uitvaart breekt voor de nabestaanden vaak een moeilijke periode aan. De periode vanaf het overlijden tot na de begrafenis of crematie wordt door velen als in een roes beleefd. Na de uitvaart wordt het verlies van de overledene duidelijk merkbaar. Het rouwproces is begonnen. Wij bieden ondersteuning bij de rouwverwerking. Wij werken hiervoor samen met een deskundige hulpverlener gespecialiseerd in rouw- en verliesverwerking.

Het is niet eenvoudig om aan jonge kinderen uit te leggen wat “dood” is. Het is abstract en we willen kinderen liever niet confronteren met verdriet. Toch is het belangrijk dat zij er bij betrokken worden. Alleen wanneer het verdriet bespreekbaar gemaakt wordt, krijgt het kind de kans om het verlies goed te verwerken. Wij adviseren hier zo spoedig mogelijk na het overlijden van een dierbare mee te beginnen. Ook hierbij bieden wij deskundige ondersteuning.

Daarnaast bieden wij ondersteuning bij de financiële en administratieve afwikkeling na het overlijden van een dierbare. U kunt hierbij onder andere denken aan het aanvragen van een uitkering vanuit de algemene nabestaande wet, het opsporen van zoekgeraakte uitvaartverzekeringen, het aanvragen van een uitkering vanuit een uitvaartverzekering en/of vanuit een levensverzekering, het omzetten van een (opgebouwd) ouderdomspensioen in een nabestaande pensioen, het aanvragen van een verklaring van erfrecht, het wijzigen van de tenaamstelling van bankrekeningen en het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen. Verder bieden wij ondersteuning bij woningbewaking, boedelverdeling en woningontruiming.

Wanneer wij de uitvaart verzorgen zullen wij de nabestaanden over deze dienstverlening informeren en samen inventariseren op welke onderdelen wij hulp kunnen bieden en wat de kosten hiervan zijn.

Ook wanneer wij de uitvaart niet verzorgd hebben bieden wij nabestaanden deze dienstverlening aan. Neem voor meer informatie over deze dienstverlening contact met ons op, via 0318 – 527 437 of via ons contactformulier. Wij maken dan een afspraak met u om te inventariseren op welke onderdelen wij u hulp kunnen bieden en wat de kosten hiervan zijn.

Bekijk hier het complete overzicht van zaken die mogelijk na een overlijden geregeld moeten worden.

Ondersteuning bij zaken in het verlengde van het overlijden en de begrafenis of crematie die wij hebben verzorgd zijn gratis. Hierbij valt onder andere te denken aan het opstellen van een bedankkaart, het opstellen van een dankadvertentie, het uitzoeken van een grafmonument of urn, het vaststellen van de asbestemming en het overschrijven van de grafrechten.