Overlijden

Na een overlijden moet er veel geregeld worden, te beginnen met de keuze voor een begrafenis of crematie. Wij willen u hierbij graag ter zijde staan. Op warme en betrokken wijze, begeleiden wij u, stap voor stap, naar het laatste afscheid van uw dierbare. Respectvol en bescheiden op de achtergrond, maar wel altijd bereikbaar en beschikbaar.

  • Neem eerst contact op met uw huisarts of met de huisartsenpost. De huisarts verstrekt een verklaring van overlijden die nodig is voor de aangifte van overlijden. Bij overlijden in een ziekenhuis of een verpleeghuis wordt de verklaring van overlijden door de behandeld arts verstrekt.
  • Neem daarna contact op met degenen die zeker direct over het overlijden ge├»nformeerd moeten worden.
  • Ga vervolgens na of een testament, codicil of wilsbeschikking is opgemaakt, zodat aan de wensen van de overledene uitvoering gegeven kan worden.
  • Hierna kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Van Hardeveld Uitvaartzorg: 0318 – 527 437

Wij maken dan een afspraak met u om bij u langs te komen om een en ander te bespreken en te regelen. Dit kan direct maar kan ook later. Misschien vindt u het prettiger om eerst met elkaar rustig afscheid te nemen van uw dierbare, voordat er van alles besproken en geregeld moet worden. Als u dat wenst kunt u al beginnen met de laatste verzorging. Dat kan heel prettig zijn om zelf te doen. Als u liever de laatste verzorging uit handen geeft, dan zullen wij dit graag van u overnemen. Wanneer u het wilt, kunt u dan bij de laatste verzorging aanwezig zijn.