Nieuws

Van Hardeveld Uitvaartzorg start met blog

Jaren geleden is bij Joke en mij het idee ontstaan om samen werkzaam te zijn in de uitvaartzorg. Eind  2012 hebben wij de stap gezet om in ieder geval te onderzoeken wat uitvaartzorg precies inhoudt en of wij daarin werkzaam kunnen zijn. Dit heeft erin geresulteerd dat wij per 1 oktober 2013 Van Hardeveld Uitvaartzorg zijn gestart.

Ruim 2 jaar later kunnen wij zeggen dat wij een goede stap hebben gezet. Uitvaartzorg is mooi en dierbaar werk. Werk? Nabestaanden zeggen ons: “het is voor jullie geen werk, maar het is jullie passie”. Samen hebben wij al veel uitvaarten mogen verzorgen. De samenwerking als man en vrouw heeft veel voordelen en is van toegevoegde waarde. Dit wordt door nabestaanden erg op prijs gesteld.

Er is veel te vertellen over onderwerpen rondom uitvaartzorg. Vanuit ons enthousiasme doen wij dat graag. Maar ook anderen vertellen graag over onderwerpen rondom uitvaartzorg.